els nostres valors

#3 Ho fem fàcil

Res de barreres

Res d’excuses

"No sabien que era impossible, així que ho van fer."
Mark Twain
Escriptor
Sir Edmund Hillary i Tenzing Norgay a la primera ascensió a l’Everest.

Res de barreres

  • Partim de la base que els Clients tenen bones intencions. No els compliquem la vida per protegir-nos dels pocs que poden ser malintencionats.
  • La nostra manera de treballar no pot esdevenir un problema per al Client. Li ho fem fàcil. Cap detall de l’experiència del Client és massa petit per no merèixer la nostra atenció. Dissenyem els processos per tal que siguin còmodes per al Client i vulgui repetir, no per a la nostra comoditat.
  • Reduïm l’argot tècnic al màxim. El nostre llenguatge expressa el respecte que tenim per les persones. No captem comptes, no col·loquem productes, ni executem transaccions. Expliquem de forma clara i propera els serveis que oferim.
  • No lliguem a ningú amb clàusules i trucs. Si el Client pensa que altres el poden servir millor, li ho fem fàcil. Treballarem per a millorar, i que així vulgui tornar.

Res d’excuses

  • Resolem les incidències i peticions del Client abans del que espera, superant les seves expectatives. No ens passem la pilota. Un problema el fem nostre fins que l’haguem resolt o haguem trobat a la persona que el resoldrà amb tota seguretat.
  • No justifiquem els nostres errors ni tampoc els dels companys. Donem la cara, ens disculpem i ho arreglem. Punt.
  • Evitem dir “no” a un Client. Reconeixem i agraïm la seva sol·licitud. Fem preguntes per entendre’l millor. Suggerim opcions. El “no” és el nostre últim recurs.
  • No ens amaguem mai darrere d’una “política d’empresa”. Expliquem i defensem les pràctiques que creiem necessàries. Si no tenim bons arguments, haurem de canviar la pràctica. El sentit comú i el bon seny ens guiaran.
  • Mai ens excusem en que la responsabilitat no està ben definida. Quan es tracta de servir al Client de forma excel·lent, tots en som responsables. Per tant, primer intentem donar solució i després parlem amb franquesa entre nosaltres per tal de millorar la nostra organització.